Työyhteisövalmennukset vahvistavat keskinäistä vuoropuhelua

Jatkuvasti muuttuva työelämä on monenlaisten ihmisten kohtaamispaikka, jossa keskenään erilaiset lähtökohdat, tavoitteet ja toiveet voivat törmätä. Suhde työhön ja sen merkitys elämän kokonaisuudessa on saanut uudenlaisia merkityksiä. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteet koskevat juuri työelämään tulleita, ruuhkavuosiaan eläviä keski-ikäisiä kuin eläkeikää lähestyviäkin.

Työyhteisövalmennukselle voi olla tarvetta muutosten, ristiriitojen, kriisien samoin kuin onnistumisten hetkinä.

Yhteisen suunnan kirkastaminen ja keskinäisen vuoropuhelun vahvistaminen lisäävät hallinnan tunnetta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ristiriitoja voi käsitellä rakentavasti ja saada kannustavaa palautetta työyhteisöltä. Aito keskinäinen kehuminen ja kannustaminen lisäävät arvostusta ja innostavat parempaan.

Työyhteisövalmennusten teemat.

Valmennusten teemoja voivat olla

  • rakentava vuorovaikutus
  • työelämätaidot
  • vuorovaikutustaidot
  • eri työsukupolvien toisiaan rikastuttava yhteistyö
  • jatkuvissa muutoksissa työskentely
  • ristiriitojen ja kriisien käsittely
  • stressi ja resilienssi
  • työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kysymykset.

Asiakaspalaute

”Selkeät, riittävän rajatut aiheet. Asian käsittelyn jälkeen pienryhmäkeskustelut, joissa asia konkretisoitui ryhmäläisten kokemusten ja esimerkkien avulla.”

Ota yhteyttä

Tehdään hyvää, monimuotoista ja ihmisläheistä työelämää yhdessä.