Ratkaisukeskeinen työnohjaus – pysähtymistä oman työelämän leirinuotiolle

Monella tavalla muuttuvassa työelämässä työn merkityksellisyyden, ammatillisen kehittymisen ja työssäjaksamisen kysymykset ovat nousseet keskeisiksi työnhakijoiden, työntekijöiden ja työnantajien pohdinnoissa. Miten saadaan kohtaamaan työntekijöiden toiveet ja organisaatioiden tarpeet siten, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan, yhteistyö toimii ja kaikki osapuolet tuntevat tekevänsä oikeita asioita? Työnohjauksen keskiössä on työ ja sen tutkiminen.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus tukee arjen haasteissa ja ammatillisessa kehittymisessä

Se on oman työn tutkimista, reflektointia, työstä oppimista ja henkisten taakkojen purkamista. Se on kuulluksi ja kohdatuksi tulemista itselle tärkeiden teemojen äärellä omien tavoitteiden ja voimavarojen mukaisesti. Ratkaisukeskeinen työnohjaus on hoksautuskeskustelua: uusien asioiden tai asiayhteyksien oivaltamista, uusien näkökulmien saamista ja omassa elämässä toimivien ratkaisujen löytämistä.

Työnohjausta Oulussa.

Työnohjaus on oivallinen paikka tutkia työn ja muun elämän tasapainoa.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus antaa mahdollisuuden pohtia luottamuksellisissa kohtaamisissa omaa työtä, työssä kehittymistä, työn kehittämistä sekä työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen teemoja. Tarkastelun ytimessä ovat perustehtävä, työyhteisö ja organisaatio sekä ihmisten välinen vuorovaikutus sen kaikilla tasoilla.

Asiakaspalaute

”On tärkeää pystyä luottamuksellisesti keskustelemaan työyhteisön ja työn vahvuuksista ja kuormitustekijöistä ja ehkä myös löytämään eväitä pienillä teoilla itse kunkin parantaa omaa ja työkavereiden työssä jaksamista. Konkreettisia organisatorisia ongelmia työnohjaus ei korjaa, mutta antaa luvan puhua asioista.”

Ota yhteyttä

Tehdään hyvää, monimuotoista ja ihmisläheistä työelämää yhdessä.