Organisaation omavalmentaja (in-house coach) on kannustava sparraaja

Kiireisessä ja monimutkaistuvassa arjessa organisaatioissa moni ilmiö tai hiljaiset signaalit jäävät vaille huomiota. Tarpeista ja toiveista huolimatta kauas katsominen tai toisaalta huomion tarkentaminen lähelle unohtuvat, kun muutokset, prosessit, raportointi ja muut organisaation perustehtävän vaatimat asiat vievät ihmisten ajan ja energian.

Omavalmentaja ymmärtää organisaation strategiaa, liiketoimintaa ja arvoja, jotta hän pystyy aidosti auttamaan ihmisiä juuri siinä toimintaympäristössä ja heidän arjessaan.

Organisaation omavalmentaja eli in-house coach auttaa organisaation ylintä johtoa, esihenkilöitä ja HR:ää niiden työssään tunnistamaan, mitä työyhteisöön kuuluu ja miten siellä voidaan.

Asiakaspalaute

”Omavalmentaja on ollut erittäin tärkeä, luotettava tuki pitkäaikaisessa kuormittuneisuudessa ja aikapaineessa työskentelevälle organisaatiolle, johdolle, esihenkilöille, tiimille sekä yksittäisille työntekijöille. Asioihin on aina löydetty yhteisöön sopivia ratkaisuja niin äkillisissä kriisitilanteissa, yhteistyön, vuorovaikutuksen kuin työhyvinvoinninkin haasteissa. Omavalmentajan ammattitaidolla organisaationa, työyhteisönä ja yksilönä pystyy näkemään työnsä merkityksellisyyden saaden työkaluja ja voimaantumista myös itsensä johtamiseen.”

Ota yhteyttä

Tehdään hyvää, monimuotoista ja ihmisläheistä työelämää yhdessä.