Kriiseistä yhdessä eteenpäin

Pandemiat, sotatoimet, ilmastonmuutos, vaihtelevat taloudelliset suhdanteet ja muut globaalit kriisit koskettavat työyhteisöjä ja niiden jäseniä monin tavoin suoraan tai välillisesti. Työelämä ei suojele ketään henkilökohtaisilta kriiseiltä, menetyksiltä eikä suruilta. Kriisien käsittely myös työpaikalla parantaa henkilökohtaista hallinnan tunnetta ja lisää välillisesti työn tuottavuutta.

”Sari Ridell on ollut mukana rakentamassa Finn´EM ry:n matalan kynnyksen ratkaisukeskeistä keskusteluapupalvelua. FinnHELP tarjoaa lyhytkestoista keskusteluapua terveydenhuollon ammattilaisille työn ja muiden elämäntilanteiden haasteisiin.  Sari vastaa FinnHELP:n auttajien rekrytoinnista, koulutuksesta ja työnohjauksesta. FinnHELP voitti Queen Silvia Nursing Award (QSNA) -stipendin vuonna 2020.” 

Ota yhteyttä

Tehdään hyvää, monimuotoista ja ihmisläheistä työelämää yhdessä.