Johtoryhmävalmennus vahvistaa yhteistä suuntaa ja puhetta

Organisaation arjen tuottavuuden perustana on jäseniään arvostava, päätöksiin pystyvä ja luottamuksellisesti työskentelevä johtoryhmä. Tehokkaan yhteistyön taustalla ovat yhteiset tavoitteet, selkeät roolitukset, tarkoituksenmukaiset käytännöt, keskinäinen luottamus ja toimiva vuorovaikutus. Ulkoisen työskentelyn selkiyttämisen lisäksi on hyvä tutustua myös ryhmän pinnanalaisiin voimiin, jotka vauhdittavat tai estävät yhteistyötä.

Johtoryhmävalmennus varmistaa organisaation johtamisfoorumien yhteistä puhetta

Sydänlangan johtoryhmävalmennusten sisällöt määräytyvät esim. aloittavan tai pitkään työskennelleen ryhmän tarpeiden mukaisesti. 

Valmennuskokonaisuus rakentuu tarpeen mukaan yhdestä tai useammasta valmennuspäivästä, johtoryhmätyöskentelyn observoinnista, henkilökohtaisesta coaching-prosessista, 360-palautteesta tai muista sovittavista toimenpiteistä. 

Johtoryhmävalmennuksia tehdään myös yhteistyössä KeyColleague Oy:n kanssa.

Asiakaspalaute

”KeyColleague ja Sydänlanka toteuttivat johtoryhmällemme varsin antoisan johtoryhmäpäivän.  Pysähdyimme yhdessä pohtimaan johtoryhmän tarkoitusta, toiminnan käytäntöjä ja vuorovaikutusta.  Ulkopuolisten fasilitaattorien käyttö mahdollisti aktiivisen ja avoimen keskustelun johtoryhmämme toiminnan edelleen kehittämiseksi.  Tuloksena päivästä sovimme konkreettisia uudistuksia sekä johtoryhmäkäytäntöihin että yhteiseen tapaamme toimia.  Kristiinan ja Sarin asiakaslähtöinen toteutus varmisti myös tehokkaan ajankäytön; saimme paljon aikaan yhden työpäivän aikana!”

Harri Leinonen, CEO, Focalspec Oy

Ota yhteyttä

Tehdään hyvää, monimuotoista ja ihmisläheistä työelämää yhdessä.