Esihenkilöt ihmisten johtamisen ytimessä

Sydänlangan esihenkilövalmennukset keskittyvät ihmisten johtamiseen. Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä esihenkilöiden rooli ihmisten kannustajina korostuu. Eri työsukupolvien toiveet johtamisen suhteen ovat moninaisia ja esihenkilöiden tehtävänä on toimia siltana ja tulkkina erilaisten toiveiden välillä organisaation tavoitteiden mukaisesti.

Jatkuvat muutokset ja uudenlaiset työn tekemisen tavat haastavat esihenkilöitä ja myös heidän jaksamistaan monella tavalla.

Valmennuskokonaisuus rakentuu tarpeen mukaan yhdestä tai useammasta valmennuspäivästä, henkilökohtaisesta coaching-prosessista, 360-palautteesta tai muista sovittavista toimenpiteistä.

Esimiesvalmennusten teemat.

Esihenkilövalmennusten teemoja voivat olla

  • valmentava johtaminen
  • muutoksissa johtaminen
  • kriiseissä johtaminen
  • etä- ja hybridityön johtaminen
  • eri työsukupolvien johtaminen
  • itsensä johtaminen
  • stressi ja resilienssi
  • työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kysymykset

Asiakaspalaute

”Arkiajattelua jäsentävä teoriapohja ja näkökulmaa avartavat jaetut keskustelut auttoivat ymmärtämään omassa työyhteisössä esiin tulevia ajankohtaisia ilmiöitä tulevaan organisaatiomuutokseen liittyen. Pedagogisesti oiva rakenne. Muutoksen johtamisen kaari konkreettiseksi. Interaktiivisuus loistavaa.”

Ota yhteyttä

Tehdään hyvää, monimuotoista ja ihmisläheistä työelämää yhdessä.