Ratkaisukeskeistä työelämän kehittämistä asiakkaan oivalluksia vahvistaen

Kaikkien Sydänlangan palvelujen lähtökohtana on ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen lähestymistapa: jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija, jolle toimivimmat ratkaisut löytyvät hänen omia tavoitteitaan, vahvuuksiaan sekä jo toimivia ratkaisujaan tutkimalla. Joskus asiat ratkeavat määrittelemällä ne uudelleen tai toisin sanoin.

Työnohjaus ihmislähtöisen työelämän työkaluna

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä tarinallisuuden hyödyntäminen tukevat elämän mielekkyyttä ja toiveikkuutta.

Oivallukset syntyvät arvostavassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä, kiireettömässä läsnäolossa ja rakentavassa dialogissa.

Yhteinen työskentely asiakkaan kanssa saadaan käyntiin nopeasti: tavoitteiden ja aikataulun sopimisen jälkeen laaja teoriatieto ja pitkä kokemus muuttuvat ketterästi asiakasta palveleviksi käytännönläheisiksi ratkaisuiksi.

Palveluita työelämän vahvistamiseen ja kehittämiseen

Käytössä on monenlaisia ratkaisuja arjen ongelmien ratkaisemiseen sekä henkilökohtaiseen ja työelämän kehittämiseen:

Kaikki ratkaisut voidaan toteuttaa asiakkaan tarpeen mukaisesti kasvotusten, etäyhteyksin tai hybridinä.