Sydänlanka Oy – ihmisläheisen työelämän kehittäjä

Sydänlangan tavoitteena on työelämän kehittäjänä vahvistaa hyvää, monimuotoista ja ihmisläheistä työelämää yhdessä asiakkaidensa kanssa sekä muistuttaa työn ja muun elämän tasapainon tärkeydestä.

Työelämän palvelut

Työnohjaus ihmislähtöisen työelämän työkaluna

Sydänlanka haluaa tukea elämän toiveikkuutta ja mielekkyyttä niissäkin tilanteissa, missä niitä haastetaan vahvasti.

2020-luvun työelämä on monella tavalla haastavaa. Käsiteltävien asioiden ja tehtävien päätösten määrä kasvaa jatkuvasti. Kiire vie aikaa keskittymiseltä, luovuudelta ja toistemme kiireettömältä kohtaamiselta. Lisäksi digitalisaatio, robotisaatio sekä etä- ja hybridityö muuttavat työn tekemisen tapoja ja suhdetta työhön.

Joillakin toimialoilla on työvoimapula, toisilla aloilla varsinkin kokeneempien osaajien on vaikea työllistyä. Nuorimmat työelämään tulevat sukupolvet haastavat nykyisiä käsityksiä ihmisten johtamisesta sekä työn ja muun elämän keskinäisestä merkityksestä. Kaikki on muutoksessa entistä nopeammassa tahdissa.

Sydänlanka innostaa ja kannustaa elämän kaikissa käänteissä.

Paikallisten haasteiden lisäksi tulevat globaalit haasteet: pandemiat, sotatoimet, ilmastonmuutos, vaihtelevat taloudelliset suhdanteet ja muut globaalit kriisit koskettavat ihmisiä monin tavoin suoraan tai välillisesti. Monilla on vaikeuksia innostua tai jaksaa tässä vauhdissa mukana.

Haastavien aikojen rinnalla ihmisillä ja organisaatioilla on myös halu ja mahdollisuus kehittyä, iloita ja onnistua. Haastavat ajat auttavat kirkastamaan omia ja yhteisiä arvoja, tutkimaan omia voimavaroja ja tekemään itsensä näköisiä päätöksiä.

Työelämän kehittämisen palvelut

Sydänlanka ja sen asiakkaat

ovat kiinnostuneita työyhteisöjen ja työelämän kehittämisestä

haluavat olla edelläkävijöitä ihmisten johtamisessa

suhtautuvat myönteisen toiveikkaasti muutoksiin

uskaltavat pyrkiä eteenpäin ja iloita onnistumisista

arvostavat ja kunnioittavat ihmiselämän moninaisuutta

rakentavat luottamuksellista ja arvostavaa vuoropuhelua

panostavat henkiseen hyvinvointiin ja elämän tasapainoon